struna tražilica

image shadow

idealni fluid

fluid u kojemu su viskoznost, površinska napetost, kapilarnost i ostale posljedice međumolekulskih sila zanemarive

fizika

idealni plin

idealizirano stanje u kojemu je plin predočen kao mnoštvo istovjetnih čestica koje se nesređeno gibaju u svim smjerovima, pri čemu među molekulama, osim za vrijeme kratkotrajnih elastičnih sudara, nema uzajamnoga djelovanja, pa se njihova potencijalna energija može zanemariti

fizika

idealno crno tijelo

zamišljeno tijelo koje potpuno apsorbira sveukupno upadno elektromagnetsko zračenje, bez obzira na valnu duljinu

fizika

identifikacija

utvrđivanje elementnoga sastava uzorka ili kristalnih i amorfnih faza u uzorku

fizika

impedancija

veličina svojstvena nekomu titrajnom sustavu, jednaka omjeru dviju veličina koje se jednakom frekvencijom sinusno mijenjaju

fizika

implozija

deformacijsko uvlačenje stijenka posude s plinom prema unutra koje najčešće nastaje kao posljedica nastanka vakuuma ili nagloga pada tlaka plina u posudi

fizika

impuls

nagli udar, kratkotrajni porast neke veličine u fizici

fizika

impuls sile

integral sile po vremenu, uzrok promjene zaleta u drugome Newtonovu zakonu

fizika

impulsna sila

sila koja kratkotrajno djeluje između dvaju tijela

fizika

impulsni val

kratkotrajni poremećaj položaja čestice na žici ili gustoće sredstva u plinu koji se u obliku vala širi sredstvom

fizika