struna tražilica

image shadow

efekt

posljedica fizičke pojave ili fizičkoga procesa koja se može izraziti odgovarajućom jednadžbom

fizika

efektivna doza

zbroj umnožaka ekvivalentnih doza u pojedinim tkivima i težinskih faktora ozračivanja tih tkiva

interdisciplinarne prirodne znanosti

efektivna masa

prividan iznos mase čestice koji se pojavljuje u jednadžbama koje opisuju ponašanje čestice u zadanome sustavu

fizika

efektivna vrijednost izmjenične struje

prosječna vrijednost izmjenične električne struje sinusnoga oblika, jednaka je amplitudi struje podijeljenoj drugim korijenom iz dva

fizika

efektivna vrijednost izmjeničnoga napona

prosječna vrijednost izmjeničnoga napona sinusnoga oblika, jednaka je amplitudi napona podijeljenoj s drugim korijenom iz dva

fizika

efikasnost poluge u ljudskome tijelu

omjer sile tereta i sile mišića koji svladavaju teret

temeljne medicinske znanosti

egzotermna reakcija

reakcija u kojoj neki sustav okolini predaje energiju

fizika

Einthovenov trokut

osnovni položaj elektroda za mjerenje elektokardiograma

temeljne medicinske znanosti

ekscentricitet

bezdimenzijska veličina iznosa između 0 i 1 koja opisuje izduženost elipse

fizika

eksiton

neutralna kvazičestica sastavljena od jednoga elektrona i jedne šupljine koji su vezani Coulombovom silom

fizika