struna tražilica

image shadow

daleki infracrveni pojas

dio infracrvenoga dijela spektra s najvećim valnim duljinama

fizika

dalekozor

optički instrument sastavljen od konvergentnoga objektiva velike žarišne daljine koji daje realnu obrnutu sliku i okulara koji od slike dobivene objektivom stvara virtualnu sliku dalekoga predmeta

fizika

daljina jasnoga vida

dogovorena najmanja udaljenost d = 25 cm na kojoj prosječno ljudsko oko dobro razlučuje predmete i vidi ih bez zamaranja

fizika

dan

dopuštena jedinica sustava SI za vrijeme

fizika

Davisson-Germerov eksperiment

eksperiment s difrakcijom elektronskoga snopa u kristalima kojim je dokazana valna priroda elektrona

fizika

de Broglieva relacija

matematički izraz s pomoću kojega se iz poznatoga zaleta čestice računa njezina valna duljina

fizika

de Broglieva valna duljina

valna duljina čestice koja je jednaka omjeru Planckove konstante i zaleta čestice

fizika

debljina poluapsorpcije

debljina sloja tvari pri kojoj se energijski tok zračenja smanji na polovicu vrijednosti

interdisciplinarne prirodne znanosti

Debye-Scherrerov prsten

difrakcijski maksimum u Debye-Scherrerovoj difrakcijskoj slici

fizika

Debye-Scherrerova difrakcijska slika

rendgenska ili elektronska difrakcijska slika polikristalnoga uzorka dobivena filmskom Debye-Scherrerovom ili Guinierovom kamerom, rendgenskim difraktometrom ili elektronskim mikroskopom

fizika