struna tražilica

image shadow

balistička krivulja

staza gibanja tijela pri kosome hitcu s otporom zraka, kraća je u usporedbi s gibanjem bez otpora zraka, ima manji domet i na završnome je dijelu strmija od parabole

fizika

balistički galvanometar

galvanometar koji umjesto trenutačne struje pokazuje ukupnu količinu naboja koja je protekla vodičem

fizika

balističko njihalo

uređaj koji je sastavljen od drvenoga bloka obješenoga na dva para dugačkih niti; kad se u njega vodoravno ispali metak,iz najveće visine koju dosegne njihalo može se izračunati početna brzina metka

fizika

balistika

grana fizike koja proučava gibanja izbačenih tijela

fizika

Balmerov niz

niz linija u spektru zračenja vodikova atoma koje nastaju prijelazom u stanje s glavnim kvantnim brojem n = 2

fizika

bar

dopuštena izvansustavna jedinica za tlak

fizika

barion

subatomska čestica iz skupine hadrona sastavljena od triju kvarkova

fizika

barionska tamna tvar

mali udio tamne tvari, sastavljen je od poznate tvari koja ne zrači

fizika

barionski broj

kvantni broj koji izražava barionsko svojstvo elementarne čestice

fizika

Barkhausenov učinak

pojačan zvuk koji prati pojavu induciranih kratkotrajnih impulsnih struja nastalih pri magnetizaciji feromagnetičnoga materijala zbog usmjeravanja Weissovih domena u jakome magnetskom polju

fizika