struna tražilica

image shadow

šant

premosni otpornik u strujnome krugu koji je paralelno spojen s ampermetrom

fizika

šesterokut

višekut sa šest stranica

matematika

širenje

povećanje dimenzija uzorka zbog djelovanja sile ili porasta temperature uzorka

fizika

širenje svemira

međusobno udaljivanje galaksija kao posljedica velikoga praska

fizika

širina linije na polovici visine

kutna širina difrakcijske linije na polovici svojega intenziteta, koji je mjeren iznad pozadine, izražena u jedinicama dvostrukoga Braggova kuta

fizika

širina difrakcijske linije

širina difrakcijskoga maksimuma izražena u radijanima

fizika

širina kanala

širina korištenoga frekvencijskoga područja u Hz

fizika

širina na polovici visine

kutna širina difrakcijskoga maksimuma na polovici svojega intenziteta, koji je mjeren iznad pozadine, izražena u jedinicama dvostrukoga Braggova kuta

fizika

širokokutna granica između kristalita

granica između kristalita u polikristalnome uzorku čija se međusobna kristalna orijentacija razlikuje za više od 15 stupnjeva

fizika

širokokutno prstenasto tamno polje

dobivanje slike uzorka u elektronskome mikroskopu s pomoću elektrona raspršenih pod velikim kutom bez primjene elektrona u prolaznome snopu

fizika