struna tražilica

image shadow

čarobni kvark

kvark okusa c

fizika

čarobnost

svojstvo nekih elementarnih čestica koje ostaje očuvano u procesima izazvanima jakim i elektromagnetskim međudjelovanjem

fizika

Čerenkovljev teleskop

teleskop kojim se opaža Čerenkovljevo zračenje koje je nastalo kao posljedica upada kozmičke gama-zrake u atmosferu

fizika

Čerenkovljevo zračenje

elektromagnetsko zračenje koje nastaje prolaskom nabijene čestice kroz medij, pri čemu je brzina čestice veća od brzine svjetlosti u tome mediju

fizika

čestica

djelić tvari vrlo malih prostornih dimenzija

fizika

čestična struja

omjer broja čestica koje prolaze kroz zapaženi presjek i vremena

interdisciplinarne prirodne znanosti

čestični tok

omjer broja čestica i ploštine dijela plohe na koju čestice upadaju okomito

interdisciplinarne prirodne znanosti

čestično zračenje

ionizirajuće zračenje koje čini roj brzih čestica

interdisciplinarne prirodne znanosti

četvorke faza strukturnih faktora

zbroj četiriju faza koji je nepromjenljiva strukturna veličina za difrakcijske maksimume

fizika

četvrtvalna antena

antena koja se sastoji od dviju kovinskih šipka ili žica spojenih u strujni krug i postavljenih na isti pravac s malim međurazmakom, a svaka je duga osminu valne duljine elektromagnetskoga vala koji se prima ili šalje

fizika