struna tražilica

image shadow

A-mod ultrazvuka

prikaz vremenske ovisnosti amplituda reflektiranih ultrazvučnih valova

fizika

Abbeova teorija

teorija razlučivanja optičkoga mikroskopa temeljena na ogibu svjetlosti na preparatu

fizika

aberacija

iskrivljenje slike koje nastaje zbog nesavršenosti leće ili drugoga optičkog sustava

fizika

adaptacijska optika

grana optike koja se bavi prilagodbama optičkih sustava velikih dimenzija koje kompenziraju iskrivljenja slike prouzročena utjecajem atmosfere

fizika

adhezija

međusobno privlačenje površina dvaju tijela koja su načinjena od različitih tvari

fizika

adijabata

krivulja koja prikazuje ovisnost tlaka o obujmu pri adijabatskoj promjeni stanja plina

fizika

adijabatska aproksimacija

proračun promjene termodinamičkoga stanja sustava u kojemu ne dolazi do izmjene energije između sustava i okoline

fizika

adijabatska demagnetizacija

metoda postizanja temperatura blizu apsolutne nule u kojoj se paramagnetska sol hladi tekućim helijem u jakome magnetskom polju, a pri izjednačenju s temperaturom tekućega helija toplinski se izolira i uklanja iz polja pa se demagnetizira na račun unutrašnje energije

fizika

adijabatska stijenka

granična ploha između dvaju sustava koja je nepropusna za toplinu

fizika

adijabatski koeficijent plina

omjer molarnoga toplinskog kapaciteta kod stalnoga tlaka i molarnoga toplinskog kapaciteta kod stalnoga obujma

fizika