struna tražilica

image shadow

Z-izomerija

geometrijska izomerija kod koje su na ugljikovim atomima dvostruke veze vezana tri ili četiri supstituenta, od kojih su supstituenti većega prioriteta, prema Cahn-Ingold-Prelogovim pravilima prednosti, na istoj strani dvostruke veze

kemija

z-test

statistički test kojim se u međulaboratorijskoj procjeni kvalitete utvrđuje zadovoljava li pojedini laboratorij tražene zahtjeve

kemija

zadržano vrijeme

vrijeme zadržavanja pokretne faze u kromatografskome sustavu

kemija

zadržavanje konfiguracije

kemijska promjena u kojoj je konfiguracija produkta jednaka konfiguraciji polazne molekule

kemija

zaglađivanje

postupak dobivanja glatke i sjajne površine papira na stroju za zaglađivanje

temeljne tehničke znanosti

zaglađivanje podataka

statistički postupak smanjivanja slučajnih odstupanja u nizu mjerenja pronalaženjem krivulje koja najbolje aproksimira zadane podatke

kemija

zakon o nezavisnoj migraciji iona

zakon kojim se utvrđuje da je u beskonačno razrijeđenim otopinama granična molarna provodnost elektrolita jednaka zbroju granične molarne ionske provodnosti kationa i aniona

kemija

zakon o očuvanju mase

zakon kojim se tvrdi da je masa produkata kemijske reakcije jednaka masi reaktanata

kemija

zakrivljena strelica s glavom

strelica kojom se označuje prijenos elektronskoga para u reakcijskome mehanizmu

kemija

zakrivljena strelica s poluglavom

strelica kojom se označuje prijenos jednoga elektrona u reakcijskome mehanizmu

kemija