struna tražilica

image shadow

Z-izomerija

geometrijska izomerija kod koje su na barem jednome atomu iz dvostruke veze vezana dva supstituenta, pri čemu su supstituenti većega prioriteta na istoj strani dvostruke veze

kemija

zadržano vrijeme

vrijeme zadržavanja pokretne faze u kromatografskome sustavu

kemija

zaglađivanje

postupak dobivanja glatke i sjajne površine papira

temeljne tehničke znanosti

zasićena kalomelna elektroda

kalomelna elektroda u kojoj je elektrolit zasićena otopina kalijeva klorida

kemija

zasićena otopina

otopina u kojoj je koncentracija otopljene tvari u ravnoteži s koncentracijom neotopljene tvari pri određenoj vrijednosti temperature i tlaka

kemija

zasićene masne kiseline

masne kiseline koje sadržavaju lance ugljikovih atoma međusobno vezanih jednostrukom kovalentnom vezom

kemija

zasićenje komore

postizanje jednolike razdiobe para pokretne faze u komori za razvijanje prije kromatografskoga procesa

kemija

zastavne veze

veze s dvama atomima prstena koji leže izvan ravnine koja sadržava preostala četiri atoma, a položene su gotovo okomito na tu ravninu

kemija

zgrušavanje

nastajanje i rast nakupina koloidnih čestica dodavanjem elektrolita uz zagrijavanje i miješanje

kemija

zlato

kemijski element atomskoga broja 79

kemija