struna tražilica

image shadow

zadržano vrijeme

vrijeme zadržavanja pokretne faze u kromatografskome sustavu

kemija

zaglađivanje

postupak dobivanja glatke i sjajne površine papira na stroju za zaglađivanje

temeljne tehničke znanosti

zasićena kalomelna elektroda

kalomelna elektroda u kojoj je elektrolit zasićena otopina kalijeva klorida

kemija

zasićena otopina

otopina u kojoj je koncentracija otopljene tvari u ravnoteži s koncentracijom neotopljene tvari pri određenoj vrijednosti temperature i tlaka

kemija

zasićene masne kiseline

masne kiseline koje sadržavaju lance ugljikovih atoma međusobno vezanih jednostrukom kovalentnom vezom

kemija

zasićenje komore

postizanje jednolike razdiobe para pokretne faze u komori za razvijanje prije kromatografskoga procesa

kemija

zastavne veze

veze s dvama atomima prstena koji leže izvan ravnine koja sadržava preostala četiri atoma, a položene su gotovo okomito na tu ravninu

kemija

zgrušavanje

nastajanje i rast nakupina koloidnih čestica dodavanjem elektrolita uz zagrijavanje i miješanje

kemija

značajne znamenke

znamenke u rezultatu sa sigurnom vrijednošću i jednom nesigurnom znamenkom

kemija

zona

dio kromatografskoga sloja na kojemu se nalazi sastojak uzorka

kemija