struna tražilica

image shadow

wall-jet elektroda

naprava u kojoj se otopina analita uštrcava pod povećanim tlakom okomito prema osjetilnoj površini indikatorske elektrode

kemija

Westonov članak

galvanski članak sastavljen od dviju referentnih elektroda

kemija