struna tražilica

image shadow

ubrzana ekstrakcija otapalom

ekstrakcija otapalom pri višim temperaturama i tlakovima

kemija

učinkovitost struje

mjera iskoristivosti količine elektriciteta za prijelaz analita iz jednoga oksidacijskoga stanja u drugo

kemija

udio

omjer dviju istovrsnih veličina kod kojega se brojnik odnosi na jedan sastojak, a nazivnik na zbroj danih veličina za sve sastojke smjese

kemija

ugljen

amorfni ugljik koji je nastao raspadanjem i taloženjem biljnih tvari tijekom milijuna godina

kemija

ugljična kiselina

slaba, nepostojana kiselina koja se raspada na ugljikov dioksid i vodu

kemija

ugljični sorbensi

sorbensi na bazi aktivnoga ugljika

kemija

ugljik

kemijski element atomskoga broja 6, 2. periode i 14. skupine

kemija

ugljikohidrati

skupina prirodnih organskih spojeva građenih isključivo od atoma ugljika, vodika i kisika koje nalazimo u svim dijelovima stanice kao strukturni i funkcionalni sastojak

kemija

ugljikov(IV) oksid

bezbojan, nezapaljiv plin, anhidrid ugljične kiseline

kemija

ugljikova skupina

elementi 14. skupine periodnoga sustava elemenata

kemija