struna tražilica

image shadow

talij

kemijski element atomskoga broja 81, 6. periode i 13. skupine, gustoće 11,85 g/cm3, tališta na 303 °C i vrelišta na 1457 °C

kemija

talina

tekuće agregacijsko stanje čvrste kristalne tvari

kemija

talk

najmekši mineral koji je prvi na Mohsovoj ljestvici s Mohsovom tvrdoćom vrijednosti 1

kemija

talog

čvrsta faza nastala dodavanjem reagensa analitu u tekućoj fazi

kemija

talovo ulje

ulje koje se sastoji od smolnih sastojaka izdvojenih tijekom sulfatnoga postupka

kemijsko inženjerstvo

taloženje

tehnika odjeljivanja kojom se neke ionske vrste uklanjaju iz otopine prevođenjem u teško topljiv talog

kemija

taložna titracija

titracija u kojoj standardna otopina daje s analitom teško topljiv talog

kemija

taljenje

razlaganje uzorka na visokoj temperaturi uz visoku koncentraciju taljiva

kemija

taljivo

kemijski spoj koji se dodaje uzorku prilikom raščinjavanja taljenjem

kemija

tankoslojna kromatografija

plošna kromatografija u kojoj se kromatografska podloga u tankome sloju nanosi na čvrsti nosač, a razvijač putuje nošen kapilarnošću

kemija