struna tražilica

image shadow

talij

kemijski element atomskoga broja 81

kemija

talog

čvrsta faza nastala dodavanjem reagensa analitu u tekućoj fazi

kemija

talovo ulje

smolni sastojci koji se izdvajaju tijekom sulfatnoga postupka

temeljne tehničke znanosti

taloženje

nastajanje taloga dodavanjem taložnoga reagensa analitu u matičnoj otopini

kemija

taljenje

razlaganje uzorka na visokoj temperaturi uz visoku koncentraciju taljiva

kemija

taljivo

kemijski spoj koji se dodaje uzorku prilikom raščinjavanja taljenjem

kemija

tankoslojna kromatografija

plošna kromatografija u kojoj se kromatografska podloga u tankome sloju nanosi na čvrsti nosač

kemija

tantal

kemijski element atomskoga broja 73

kemija

tapeta

proizvod od papira, kartona ili ljepenke kojim se presvlače zidovi

temeljne tehničke znanosti

tautomeri

izomeri organskih spojeva koji tautomerijom lagano prelaze iz jedne forme u drugu

kemija