struna tražilica

image shadow

O-glikopeptidi

spojevi u kojima je ugljikohidratna molekula vezana na peptid preko hidroksilne skupine hidroksiaminokiseline

kemija

O-glikozidi

kemijske jedinke u kojima je anomerni ugljikov atom ugljikohidratne molekule vezan na hidroksilnu skupinu organske molekule

kemija

O-glikozidna veza

veza između ugljikohidratne molekule i hidroksilne skupine organskoga spoja

kemija

O-glikozilacija

glikozilacija kojom se anomerni ugljikov atom ugljikohidratne molekule veže na hidroksilnu skupinu organske molekule

kemija

oblikovanje papirnate vrpce

postupak pri kojemu se papirnata smjesa jednoliko raspoređuje na beskonačnome situ stroja za papir

kemijsko inženjerstvo

obnovljivost

mjerna preciznost pod različitim mjernim uvjetima

kemija

obratni anomerni učinak

termodinamički povoljniji smještaj elektropozitivne skupine na anomernome atomu C-1 u ekvatorijalni položaj kod glukopiranozilnih derivata

kemija

obujam prodora

najveći obujam uzorka kojim se može postići optimalna iskoristivost ekstrakcije čvrstom fazom

kemija

obujamski udio

omjer obujma sastojka i obujma smjese svih sastojaka

kemija

octena kiselina

monokarboksilna kiselina, bezbojna tekućina oštra mirisa koja nastaje alkoholnim vrenjem etanola

kemija