struna tražilica

image shadow

N-glikopeptidi

spojevi u kojima je ugljikohidratna molekula vezana na amidnu skupinu asparagina u peptidnoj molekuli

kemija

N-glikozidi

kemijske jedinke u kojima je anomerni ugljikov atom ugljikohidratne molekule vezan na amino-skupinu organske molekule

kemija

N-glikozidna veza

veza između ugljikohidratne molekule i amino-skupine organskoga spoja

kemija

N-glikozilacija

glikozilacija kojom se anomerni ugljikov atom ugljikohidratne molekule veže na amino-skupinu organske molekule

kemija

N-glikozilni spojevi

spojevi koji nastaju izdvajanjem vode iz glikozilne hidroksilne skupine i vodikova atoma amino-skupine određenoga spoja

kemija

nabijanje dvosloja

dovođenje naboja na površinu elektrode koja formira dvosloj u kontaktu s otopinom

kemija

naboj

količina neuravnoteženoga elektriciteta na nekome tijelu

kemija

nadziranje kvalitete

propisi i postupci koji vode do statističkoga nadzora i do zahtijevane točnosti i preciznosti mjernoga rezultata

kemija

nadzorni dijagram

dijagram koji pokazuje je li mjerni ili proizvodni proces stabilan

kemija

nadzorni uzorak

uzorak poznata sastava koji se analizira usporedno s ispitnim uzorkom radi procjene mjernoga postupka

kemija