struna tražilica

image shadow

magnetna miješalica

laboratorijska naprava koja rotirajućim magnetskim poljem djeluje na magnetno miješalo uronjeno u tekućinu i prouzročuje njezino miješanje

kemija

magnetni analizator masa

analizator masa u kojemu magnetsko polje zakreće ione, a polumjer njihove putanje ovisi o omjeru mase i naboja

kemija

magnetska rezonancija

spektroskopska metoda koja se temelji na apsorpciji i emisiji elektromagnetskih valova pod utjecajem magnetskoga polja

kemija

magnetski kvantni broj

broj koji označuje orbitale i njihovo prostorno usmjerenje s obzirom na smjer nekog vanjskog magnetskog polja

kemija

magnezij

kemijski element atomskoga broja 12, 3. periode i 2. skupine, gustoće 1,73 g/cm3, Mohsove tvrdoće 2,5, tališta na 650 °C i vrelišta na 1091 °C

kemija

magnezijev sulfat

magnezijeva sol sumporne kiseline

kemija

Maillardova reakcija

niz uzastopnih i usporednih reakcija oksidacije, redukcije i aldolne kondenzacije kojima nastaju produkti uznapredovale glikacije

kemija

makroelementi

bioelementi koji čine gotovo 99 % sveukupne mase žive tvari

kemija

makrolidi

makrociklički laktoni čiji prsten ima 12 ili više atoma

kemija

makromolekula

molekula visoke relativne molekulske mase koja je građena od višestruko ponavljajućih jedinica izvedenih iz monomera

kemija