struna tražilica

image shadow

kabelski papir

papir spiralno namotan oko električnih žica koji služi za elektroizolaciju

temeljne tehničke znanosti

kalomelna elektroda

referentna elektroda koja pokazuje stalan potencijal u reakcijskoj otopini

kemija

kanalni članak

elektrokemijski članak u kojemu otopina analita struji određenom brzinom uz površinu mirujućih elektroda

kemija

kapa

broj kojim se iskazuje stupanj delignifikacije

temeljne tehničke znanosti

kapilarna elektrokromatografija

metoda tekućinske kromatografije u kojoj se pokretna faza potiskuje kroz sustav primjenom elektroosmoze

kemija

kapilarna konstanta

stalna veličina za elektrode s kapajućom živom

kemija

karbamati

soli ili esteri karbaminske kiseline

kemija

karbanioni

anioni koji sadržavaju parni broj elektrona u kojima se višak negativnoga naboja nalazi na barem jednome atomu ugljika

kemija

karbeni

elektroneutralne vrste u kojima su na ugljik kovalentno vezane dvije jednovalentne skupine ili jedna dvovalentna skupina bilo kojih vrsta s dvama neveznim elektronima

kemija

karbenijevi ioni

karbokationi u kojima su jednostrukim kovalentnim vezama vezana tri supstituenta bilo koje vrste

kemija