struna tražilica

image shadow

jakost otapala

sposobnost otapala da eluira određenu otopljenu tvar ili spoj u adsorpcijskoj tekućinskoj kromatografiji

kemija

jedinični uzorak

uzorak uzet s jednoga mjesta u određenome trenutku

kemija

jednokratni uzorak

uzorak uzet u isto vrijeme i istim postupkom

kemija

jednoslovčani simboli aminokiselina

bilježenje aminokiselina uvedeno prema preporuci IUPAC-a 1971. radi jednostavnijega pisanja aminokiselinskih sekvenca dugih bjelančevina

kemija

jednostruka veza

kovalentna veza koja nastaje stvaranjem jednoga zajedničkog elektronskog para

kemija

jezgra

najmanja čvrsta nakupina atoma, molekula ili iona nastala taloženjem i sa sposobnošću spontana rasta

kemija

jezgrenje

proces nastajanja jezgara taloga pri taloženju

kemija

jod

kemijski element atomskoga broja 53, 5. periode i 17. skupine, gustoće 4,93 g/cm3, tališta na 113,7 °C i vrelišta na 184,3 °C

kemija

jodimetrija

oksidometrijska titracija u kojoj je reagens standardna otopina joda uz dodatak vodene otopine jodida

kemija

jodna tinktura

antiseptik za dezinfekciju kože i manjih rana koji sadržava 7 % joda i 3 % kalijeva jodida otopljenih u 70-postotnome alkoholu

kemija