struna tražilica

image shadow

ikosanoidi

nezasićene masne kiseline s 20 ugljikovih atoma i spojevi srodni po skeletu

kemija

ilidi

dipolarne, neutralne molekule u kojima je barem jedan ugljikov atom koji je formalno neutralno nabijen vezan na heteroatom koji je formalno pozitivno nabijen, a svaki od njih ima osam valentnih elektrona

kemija

imidi

spojevi u kojima su dvije acilne skupine vezane na isti dušikov atom

kemija

imidini

analozi imida u kojima su kisikovi atomi zamijenjeni dušikovim atomima vezanim dvostrukim kovalentnim vezama

kemija

imidoil-karbeni

karbeni u kojima je jedna od skupina karboksimidoilna skupina

kemija

imidske kiseline

kiseline izvedene iz oksokiselina zamjenom jednoga kisikova atoma vezanoga dvostrukom kovalentnom vezom iminoskupinom ili supstituiranom iminoskupinom

kemija

imini

spojevi u kojima je jedan uglikov atom dvostrukom vezom vezan na dušikov atom

kemija

iminijevi spojevi

protonirani imini i njihovi N-supstituirani derivati

kemija

iminilijevi ioni

alkilidenski derivati nitrenijeva kationa

kemija

imino-karbeni

karbeni s iminoskupinom ili N-supstituiranom iminoskupinom bilo gdje u molekuli

kemija