struna tražilica

image shadow

G-val

valoviti karton koji ima od 550 do 560 jednoličnih nabora po dužnome metru i visinu nabora od 0,5 do 0,6 milimetara

temeljne tehničke znanosti

galvanski članak

elektrokemijski članak u kojemu elektricitet nastaje spontanom kemijskom reakcijom

kemija

gel

koloid s čvrstom kontinuiranom fazom i raspršenom tekućom fazom

kemija

geometrijska izomerija

stereoizomerija u kemijskim spojevima koji sadržavaju atome međusobno povezane dvostrukom vezom, a na svaki atom vezan je supstituent na istim ili suprotnim stranama dvostruke veze

kemija

germilideni

karbenski analozi germanija

kemija

glasnička ribonukleinska kiselina

ribonukleinska kiselina koja prenosi informacije za biosintezu proteina

kemija

glavnina otopine

veći dio elektrolizirane otopine čija se svojstva znatno razlikuju od svojstava otopine neposredno uz površinu radne ili indikatorske elektrode

kemija

gliceridi

esteri glicerola i masnih kiselina široko rasprostranjeni u prirodi

kemija

glicerol

najjednostavniji polialkohol koji sadržava tri hidroksilne skupine

kemija

glikacija

vezanje anomernoga ugljikova atoma na funkcijsku skupinu proteina ili lipida bez enzima

kemija