struna tražilica

image shadow

G-val

valoviti karton koji ima od 550 do 560 jednoličnih nabora po dužnome metru i visinu nabora od 0,5 do 0,6 milimetara

temeljne tehničke znanosti

gadolinij

kemijski element atomskoga broja 64, 6. periode i 3. skupine, gustoće 7,9 g/cm3, tališta na 1312 °C i vrelišta na 3273 °C

kemija

galij

kemijski element atomskoga broja 31, 4. periode i 13. skupine, tališta na 29,8 °C i vrelišta na 2064 °C

kemija

galvanski članak

elektrokemijski članak u kojemu elektricitet nastaje spontanom kemijskom reakcijom

kemija

gama-zračenje

elektromagnetski valovi vrlo visoke frekvencije i energije koji nastaju kvantnim prijelazom atomskih jezgara s pobuđenih stanja u procesu kočnoga zračenja brzih elektrona prilikom sudara s atomskim jezgrama i u procesima pretvorbi subatomskih čestica

kemija

Gaussova krivulja

krivulja koja predočuje razdiobu prouzročenu slučajnim pogreškama u tipičnome fizikalnom mjerenju

matematika

gel

koloid s čvrstom kontinuiranom fazom i raspršenom tekućom fazom

kemija

gelna filtracijska kromatografija

kromatografija isključivanjem s vodenom pokretnom fazom, a kao nepokretna faza služe različite porozne tvari

kemija

geminalni dioli

soli koji imaju dvije hidroksilne skupine na istome ugljikovu atomu

kemija

genetički algoritmi

algoritmi koji u postupku optimiranja vrlo složenih problema oponašaju biološku evoluciju

matematika