struna tražilica

image shadow

F-val

valoviti karton koji ima od 410 do 420 jednoličnih nabora po dužnome metru i visinu nabora od 0,7 do 0,8 milimetara

temeljne tehničke znanosti

faktor zadržavanja

omjer vremena koje sastojak provede u nepokretnoj fazi i vremena u kojemu putuje u pokretnoj fazi

kemija

faktor zaostajanja

omjer pomaka središta zone i pomaka pokretne faze u tankoslojnoj kromatografiji

kemija

faradejska struja

struja u elektrokemijskome članku koja nastaje oksidacijom ili redukcijom

kemija

faradejska učinkovitost

kvocijent faradejske i ukupne struje koja prolazi kroz mjerni sustav

kemija

faradejski naboj

naboj koji slijedi Faradayeve zakone elektrolize

kemija

farmakofor

dio molekule odgovoran za farmakološko djelovanje

kemija

fenestrani

spiro-spojevi u kojima mostovi ugljikovih atoma povezuju α-položaje i α'-položaje

kemija

fenoli

spojevi s barem jednom hidroksilnom skupinom na benzenskome ili drugome arenskom prstenu

kemija

ferocenofani

spojevi u kojima su dva prstenasta sastojka ferocena premoštena s jednim ugljikovodikovim lancem ili više njih

kemija