struna tražilica

image shadow

F-val

valoviti karton koji ima od 410 do 420 jednoličnih nabora po dužnome metru i visinu nabora od 0,7 do 0,8 milimetara

temeljne tehničke znanosti

faktor zadržavanja

omjer vremena koje sastojak provede u nepokretnoj fazi i vremena u kojemu putuje u pokretnoj fazi

kemija

faktor zaostajanja

omjer pomaka središta zone i pomaka pokretne faze u tankoslojnoj kromatografiji

kemija

faradejska struja

struja u elektrokemijskome članku koja nastaje oksidacijom ili redukcijom

kemija

faradejska učinkovitost

kvocijent faradejske i ukupne struje koja prolazi kroz mjerni sustav

kemija

faradejski naboj

naboj koji slijedi Faradayeve zakone

kemija

farmakofor

dio molekule odgovoran za farmakološko djelovanje

kemija

faza

istorodni dio tvari izdvojen iz raznorodnoga sustava

kemija

fenestrani

spiro-spojevi u kojima mostovi ugljikovih atoma povezuju α-položaje i α'-položaje

kemija

fenoli

spojevi s barem jednom hidroksilnom skupinom na benzenskome ili drugome arenskom prstenu

kemija