struna tražilica

image shadow

F-val

valoviti karton koji ima od 410 do 420 jednoličnih nabora po dužnome metru i visinu nabora od 0,7 do 0,8 milimetara

temeljne tehničke znanosti

faktor odjeljivanja

omjer relativnoga zadržavanja dviju tvari koje se kromatografski odjeljuju

kemija

faktor zadržavanja

omjer vremena koje sastojak provede u nepokretnoj fazi i vremena u kojemu putuje u pokretnoj fazi

kemija

faktor zaostajanja

omjer pomaka središta zone i pomaka pokretne faze u tankoslojnoj kromatografiji

kemija

faradejska struja

struja u elektrokemijskome članku koja nastaje oksidacijom ili redukcijom

kemija

faradejska učinkovitost

kvocijent faradejske i ukupne struje koja prolazi kroz mjerni sustav

kemija

faradejski naboj

naboj koji slijedi Faradayeve zakone elektrolize

kemija

farmakofor

dio molekule odgovoran za farmakološko djelovanje

kemija

faza

homogeni dio heterogenoga sustava koji je od drugih dijelova toga sustava odijeljen fizičkom granicom

kemija

fazni dijagram

grafički prikaz ravnotežnih stanja među termodinamički različitim fazama

kemija