struna tražilica

image shadow

darmštatij

kemijski element atomskoga broja 110, 7. periode i 10. skupine

kemija

Debye-Hückelova jednadžba

izraz za računanje koeficijenta aktiviteta prema ionskoj jakosti otopine

kemija

degenerirane orbitale

orbitale istih energija

kemija

dehidratacija

uklanjanje vode iz neke tvari

dehidroareni

kratkotrajne kemijske vrste dobivene oduzimanjem dvaju vodikovih atoma s dvaju susjednih atoma u prstenu arena

kemija

dehidrogenacija

kemijska reakcija uklanjanja vodika iz organskih spojeva

kemija

deionizirana voda

voda kojoj je prolaskom kroz anionski i kationski izmjenjivač uklonjena ionizirana sol

kemija

dekantiranje

odjeljivanje tekućine od taloga odlijevanjem

kemija

dekrepitacija

raspadanje kristala koji se zagrijava zbog velikoga povećanja tlaka para unutar pukotina

kemija

dekstrani

razgranani poli-α-ᴅ-glukozidi mikrobnoga podrijetla međusobno povezani glikozidnim vezama

kemija