struna tražilica

image shadow

C-2-endo-konformacija omotnice

raspored atoma petočlanoga prstena riboze u kojemu su četiri atoma smještena u jednoj ravnini, a C-2 atom je usmjeren izvan te ravnine i na istoj je strani s C-5 atomom

kemija

C-3-endo-konformacija omotnice

raspored atoma petočlanoga prstena riboze u kojemu su četiri atoma smještena u jednoj ravnini, a C-3 atom je usmjeren izvan te ravnine i na istoj je strani s C-5 atomom

kemija

C-format

standardizirani format papira prema normi ISO 216 kojemu visina i širina stranica odgovara geometrijskoj sredini B-formata i A-formata jednakih brojevnih oznaka

temeljne tehničke znanosti

C-glikozidi

kemijske jedinke u kojima je anomerni ugljikov atom ugljikohidratne molekule vezan na ugljikov atom organske molekule

kemija

C-glikozidna veza

veza između ugljikohidratne molekule i ugljikova atoma organskoga spoja

kemija

C-val

valoviti karton koji ima od 120 do 145 jednoličnih nabora po dužnome metru i visinu nabora od 3,5 do 3,7 milimetara

temeljne tehničke znanosti

Cahn-Ingold-Prelogova pravila prednosti

pravila prema kojima se određuje apsolutna konfiguracija asimetričnoga ugljikova atoma

kemija

cefalini

spojevi izvedeni iz glicerola u kojemu su jedna primarna i sekundarna hidroksilna skupina esterificirane dugolančanim masnim kiselinama

kemija

cefami

prirodni i sintetički antibiotici koji kao jezgru sadržavaju 5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]oktan-8-on

kemija

celuloza

polisaharid izgrađen od glukoznih jedinica međusobno povezanih 1,4-glikozidnom vezom

kemija