struna tražilica

image shadow

B-format

standardizirani format papira prema normi ISO 216 kojemu visina i širina stranica odgovaraju geometrijskoj sredini između istovjetnoga A-formata i An-1-formata

temeljne tehničke znanosti

B-val

valoviti karton koji ima od 150 do 185 jednoličnih nabora po dužnome metru i visinu nabora od 2,1 do 2,9 milimetara

temeljne tehničke znanosti

bala

pravokutni svežanj komprimiranoga otpadnog papira, tkanina ili celuloznih vlakana

temeljne tehničke znanosti

baliranje

komprimiranje otpadnoga papira, tkanina ili celuloznih vlakana u balu

temeljne tehničke znanosti

barbiturati

soli barbiturne kiseline i njezini derivati koji se upotrebljavaju kao lijekovi iz skupine sedativa i hipnotika

kemija

barbiturna kiselina

kiselina pirimidinske strukture

kemija

baza

kemijska vrsta ili molekulska jedinka s elektronskim parom sposobnim za stvaranje kovalentne veze s hidronom ili s praznom orbitalom neke druge jedinke

kemija

benzen

osnovni aromatski ugljikovodik

kemija

benzenijevi ioni

arenijevi ioni izvedeni iz benzena ili njegovih supstituiranih derivata

kemija

benzilni međuprodukti

ioni nastali oduzimanjem hidrona, hidrida ili vodika iz metilne skupine toluena ili njegovih supstituiranih derivata

kemija