struna tražilica

image shadow

B-format

standardizirani format papira prema normi ISO 216 kojemu visina i širina stranica odgovaraju geometrijskoj sredini između istovjetnoga A-formata i An-1-formata

temeljne tehničke znanosti

B-val

valoviti karton koji ima od 150 do 185 jednoličnih nabora po dužnome metru i visinu nabora od 2,1 do 2,9 milimetara

temeljne tehničke znanosti

bakar

kemijski element atomskoga broja 29, 4. periode i 11. skupine, gustoće 8,96 g/cm3, Mohsove tvrdoće 3,0, tališta na 1084,62 °C i vrelišta na 2562 °C

kemija

bakrov(II) sulfat pentahidrat

modra bakrova sol koja se dobiva otapanjem bakra u sumpornoj kiselini

kemija

bala

pravokutni svežanj komprimiranoga otpadnog papira, tkanina ili celuloznih vlakana

temeljne tehničke znanosti

baliranje

komprimiranje otpadnoga papira, tkanina ili celuloznih vlakana u balu

temeljne tehničke znanosti

barbiturati

soli barbiturne kiseline i njezini derivati koji se upotrebljavaju kao lijekovi iz skupine sedativa i hipnotika

kemija

barbiturna kiselina

kiselina pirimidinske strukture

kemija

barij

kemijski element atomskoga broja 56, 6. periode i 2. skupine, srebrnosivi zemnoalkalijski metal, gustoće 3,51 g/cm3, Mohsove tvrdoće 1,25, tališta na 727 °C i vrelišta na 1897 °C

kemija

barijev klorid

higroskopna, topljiva i otrovna sol barija i solne kiseline

kemija