struna tražilica

image shadow

žarenje

postupak zagrijavanja uzorka na visokoj temperaturi

kemija

željezo

kemijski element atomskoga broja 26, 4. periode i 8. skupine, gustoće 7,87 g/cm3, Mohsove tvrdoće 4,0, tališta na 1538 °C i vrelišta na 2862 °C

kemija

živa

kemijski element atomskoga broja 80, 6. periode i 12. skupine, gustoće 13,53 g/cm3, tališta na ‒38,83 °C i vrelišta na 356,73 °C

kemija