struna tražilica

image shadow

širina mokre papirnate vrpce

širina papirnate vrpce na silazu s beskonačnoga sita

temeljne tehničke znanosti

škrob

vrlo razgranati polisaharid, molekulske mase od 300 000 do 500 000, sastavljen od amiloze i amilopektina koji u biljnim stanicama ima ulogu energetske rezerve

kemija

šum

poremećaj izazvan vanjskim pojavama koji prouzročuje sustavnu pogrešku podataka na zaslonu mjernoga uređaja

kemija