struna tražilica

image shadow

čađa

amorfni ugljik, čestica promjera 10 – 80 nm, koji se dobiva nepotpunim izgaranjem organskih tvari na visokoj temperaturi

kemija

četvrtanje

postupak poduzorkovanja oblikovanjem početnoga uzorka u stožac, dijeljenjem na četvrtine i odbacivanjem dviju suprotnih četvrtina

kemija

čiste tvari

kemijski elementi, neki kemijski spojevi i homogene smjese jedinstvenih kemijskih i fizikalnih svojstava

kemija

čistoća reagensa

mjera prikladnosti reagensa za određena mjerenja

kemija