struna tražilica

image shadow

1,2-dipolarni spojevi

dipolarni spojevi koji imaju delokalizirani naboj na susjednim atomima

kemija

1,3-dipolarni spojevi

dipolarni spojevi koji imaju delokalizirani naboj preko triju atoma

kemija

A-format

standardizirani format papira prema normi ISO 216 kojemu su visina i širina u omjeru 1,4142 : 1, a započinje s formatom A0 površine jednoga četvornoga metra

temeljne tehničke znanosti

A-val

valoviti karton koji ima od 105 do 125 jednoličnih nabora po dužnome metru i visinu nabora od 4,5 do 4,7 milimetara

temeljne tehničke znanosti

aceni

policiklički aromatski ugljikovodici sastavljeni od linearno kondenziranih benzenskih prstenova

kemija

acetali

kemijski spojevi dobiveni iz poluacetala u kojima su na isti ugljikov atom vezane dvije alkoksilne skupine

kemija

acetileni

alifatski i ciklički ugljikovodici koji sadržavaju barem jednu trostruku vezu ugljik-ugljik

kemija

acetilidi

spojevi u kojima se jedan ili oba vodikova atoma acetilena zamjenjuju kovinom ili drugom kationskom skupinom

kemija

acetonidi

ciklički acetali izvedeni iz acetona i diola ili polihidroksi-spojeva

kemija

acidimetrija

neutralizacijska titracija određivanja koncentracije baza standardnim otopinama kiselina

kemija