struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

Winkelova trostruka projekcija

uvjetna kartografska projekcija u kojoj se pravokutne koordinate x i y računaju prema formulama koje se dobiju kao aritmetička sredina iz formula tih koordinata u Aitovljevoj i uspravnoj ekvidistantnoj cilindričnoj projekciji

geodezija