struna tražilica

image shadow

uklapanje slike

prilagođivanje podataka jedne slike podatcima druge slike

geodezija

ukopiravanje

uklapanje slike kopiranjem

geodezija

ukrižanost rastera

kut između skupova linija dvaju točkastih rastera ili linijskih rastera

geodezija

umnožavanje

postupak kojim se od prikladnoga međuelementa poput sloga, klišeja, tiskovne ploče, matrice, negativa ili šablone izrađuje veći broj jednakih primjeraka

geodezija

univerzalna poprečna Mercatorova projekcija

šezdeset sustava poprečne Mercatorove projekcije od kojih svaki pokriva područje od šest stupnjeva geografske dužine s ishodištem u svakome sustavu u presjeku srednjega meridijana s geografskom dužinom 3º, 9º, 15º itd. na istočnoj polutki, a −3º, −9º, −15º itd. na zapadnoj polutki i ekvatoru, a linearno mjerilo na srednjemu meridijanu iznosi 0,9996

geodezija

uputa za kartiranje

obrazac s tumačem znakova pri izradbi tematskih karata, terenskoj izmjeri i izradbi čistocrta

geodezija

urbanistički plan

prostorni plan u kojemu su točno određeni ustroj i namjena gradskoga prostora

geodezija

uspravna projekcija

kartografska projekcija u kojoj se pol normalne kartografske mreže podudara s geografskim polom, te je normalna kartografska mreža istodobno i osnovna kartografska mreža

geodezija

usuh

smanjenje dimenzija lista karte zbog utjecaja temperature, vlažnosti zraka i starenja nosača crteža

geodezija

uvjetna projekcija

kartografska projekcija kod koje se ploha kojom se aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda preslikava u ravninu pod posebnim uvjetima

geodezija