struna tražilica

image shadow

tablica boja

tablica otisnuta uz rub karte na probnome otisku u onoliko boja koliko ih je definirano za tu kartu

geodezija

Tabula Peutingeriana

rimska karta iz druge polovice 4. stoljeća, sačuvana u kasnijim prijepisima i preradbama

geodezija

tema

sastavnica geoprostornih podataka, uz vremensku i prostornu

geodezija

tematska karta

karta s istaknutim općegeografskim objektima ili temama iz prirodnoga i društvenoga područja

geodezija

tematska kartografija

dio kartografije koji proučava podjelu, načine izradbe, uporabe i održavanja tematskih karata

geodezija

tematski atlas

atlas čiji je sadržaj tematski povezan

geodezija

temeljna karta

karta koja služi kao osnova za izradbu i uporabu glavnoga sadržaja tematske karte

geodezija

teorija kartografskih projekcija

dio kartografije koji proučava kartografske projekcije

geodezija

terenski izvornik

crtež koji sadržava sve elemente karte nastao kao neposredan rezultat topografske izmjere na terenu

geodezija

teritorijalna jedinica

ograničeno područje sa zajedničkim obilježjem

geodezija