struna tražilica

image shadow

računalna grafika

digitalna obradba vizualnoga sadržaja

geodezija

računski sjever

smjer sjevera koji označuju crte apscisâ pravokutne koordinatne mreže

geodezija

radar

elektronički sustav koji na temelju odašiljanja i prihvaćanja odbijenih elektromagnetskih valova otkriva i određuje položaj objekata u prostoru

geodezija

radarska karta

karta oblikovana za rad s radarom

geodezija

radionavigacijska pomorska karta

pomorska karta s dodatnim detaljima za određivanje položaja plovila s pomoću radionavigacijskoga sustava

geodezija

raster

mreža jednakih, pravilno raspoređenih grafičkih elemenata različitih uzoraka

geodezija

rasterizacija

pretvaranje podataka iz vektorskoga u rasterski format

geodezija

rasterska pomorska navigacijska karta

pomorska navigacijska karta u rasterskome formatu

geodezija

rasterski model podataka

model podataka u kojemu su prostorni elementi prikazani u rasterskome formatu

geodezija

rastersko kartiranje

kartiranje vrijednosti dobivenih mjerenjem u točkama koje su raspoređene prema rasteru

geodezija