struna tražilica

image shadow

panorama

perspektivni prikaz krajolika sa širokim zahvatom po horizontu

geodezija

pantograf

uređaj za mehaničko precrtavanje u istome, povećanome ili smanjenome mjerilu

geodezija

papir za pomorske karte

kartografski papir visoke kvalitete otporan na vlagu i izdržljiv pri brisanju

geodezija

paralela

linija na rotacijskoj plohi dobivena presjekom te plohe ravninom okomitom na rotacijsku os plohe

geodezija

paus-papir

crtaći papir natopljen sušivim biljnim ili mineralnim uljem istoga koeficijenta loma svjetlosti kao i celulozna vlakanca što ga čini prozirnim

geodezija

pedološko kartiranje

sustavna izmjera i prikaz važnih svojstava tla

geodezija

peljar

publikacija koja sadržava peljarske karte

geodezija

peljarska karta

pomorska informativna karta koja daje sve meteorološke, navigacijske i hidrografske podatke potrebne za sigurnost plovidbe i za izbor najpovoljnije rute

geodezija

perspektivna azimutna projekcija

azimutna projekcija kod koje se Zemlja smatra kuglom i čije se točke sa sfere projiciraju na projekcijsku ravninu prema zakonima linearne perspektive, a ravnina projekcije okomita je na pravac koji spaja središte projekcije sa središtem sfere

geodezija

perspektivna projekcija

kartografska projekcija u kojoj se točke s plohe kojom se u kartografiji aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda projiciraju prema zakonima linearne perspektive iz točke promatranja na projekcijsku ravninu ili pomoćnu plohu

geodezija