struna tražilica

image shadow

nacionalni atlas

tematski atlas sastavljen od sustavnoga niza analitičkih i sinteznih tematskih karata istih ili bliskih mjerila, različite tematike, kojim se nastoji dati potpun kartografski prikaz države, njezine strukture i problema

geodezija

nacrtna signatura

signatura čiji je oblik izveden iz nacrta objekta koji predočuje

geodezija

nadir

zamišljena točka u kojoj vertikala kroz motriteljevo stajalište probada nebesku sferu ispod motriteljeva stajališta

geodezija

nadmorska visina

vertikalna udaljenost točke ili ravnine od prihvaćene početne nivo-plohe

geodezija

nadnevak izmjere karte

nadnevak do kojega su pri izradbi karte uzimani u obzir i novi podatci iz izmjere

geodezija

nadnevak izradbe karte

nadnevak na koji je izradba sadržaja karte završila

geodezija

nagib pisma

kut između osi pojedinoga slova i pravca uz koji se proteže natpis

geodezija

naklada karte

broj primjeraka karata određenoga izdanja

geodezija

nakladnik karata

izdavačka organizacija koja organizira i financira objavljivanje i distribuciju karata od pripreme do prodaje

geodezija

naslov karte

ime ili opisno zaglavlje koje identificira kartu

geodezija