struna tražilica

image shadow

magnetska deklinacija

kut između pravca magnetskoga sjevera i geografskoga sjevera

geodezija

magnetska inklinacija

kut što ga magnetna igla zatvara s horizontalnom ravninom u bilo kojoj točki na Zemlji

geodezija

magnetski sjever

smjer što ga zauzima južni pol neometano oscilirajuće horizontalno postavljene magnetne igle oslonjene o stožer u svojemu težištu

geodezija

maksimalna deformacija kuta

deformacija kuta s najvećom mogućom vrijednošću

geodezija

mala kružnica

kružnica na plohi kugle koja nastaje pri presjeku ravninom koja ne prolazi središtem kugle

geodezija

medij

sredstvo na kojemu se pohranjuju i kojim se prenose podatci

geodezija

Međunarodna karta svijeta

karta koja se izrađuje u mjerilu 1 : 1 000 000 za cijelu Zemlju po utvrđenim tehničkim uvjetima prihvaćenima međunarodnim dogovorima

geodezija

Međunarodna zrakoplovna karta

zrakoplovna navigacijska karta u mjerilu 1 : 1 000 000 koju izdaje Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo

geodezija

Međunarodno kartografsko društvo

društvo koje promiče kartografiju kao disciplinu i struku u međunarodnome okruženju

geodezija

mehanički skener

skener s uređajem koji mehanički usmjerava elektromagnetske zrake k detektoru

geodezija