struna tražilica

image shadow

ime uz okvir lista

ime, natpis ili njihove kratice uz unutarnji okvir lista karte

geodezija

impresum o karti

zakonski obvezatni ili uobičajeni podatci o izradbi i tisku karte

geodezija

imprimatur

dopuštenje za tisak

geodezija

informacijski sustav s prikazom elektroničkih pomorskih karata

navigacijski informacijski sustav koji ispunjava zahtjeve za posuvremenjenim pomorskim kartama

geodezija

informativna karta

karta koja sadržava jednu prigodnu informaciju ili više njih

geodezija

inkunabula

knjiga tiskana do početka 16. stoljeća

geodezija

integracija podataka

sjedinjivanje heterogenih podataka iz različitih izvora

geodezija

interaktivna digitalizacija

digitalizacija karte u kojoj je moguća dvosmjerna komunikacija između operatera i računala

geodezija

ishodište koordinatnoga sustava

točka u koordinatnome sustavu koja služi kao polazište za računanje elemenata u sustavu ili za određivanje primjene toga sustava

geodezija

ishodište pravokutnoga koordinatnog sustava

točka presjeka okomitih koordinatnih osi

geodezija