struna tražilica

image shadow

harmonija boja

raspored boja koji stvara ugodan osjećaj pri gledanju i daje lijep izgled obojenomu grafičkomu prikazu

geodezija

hidrografska karta

tematska karta na kojoj su glavni sadržaj vode

geodezija

hidrografska nula

nivo-ploha s obzirom na koju se određuju dubine na hidrografskim kartama

geodezija

hidrografski dio pomorske karte

dio pomorske karte koji sadržava podatke za sigurnu plovidbu

geodezija

hidrološka karta

tematska karta na kojoj su glavni sadržaj informacije o površinskim i podzemnim vodama

geodezija

hidrotehnika

tehnika gradnje vodoprivrednih objekata

geodezija

hipsometrijska karta

karta zemljišnih oblika prikazanih s pomoću hipsometrijske ljestvice boja

geodezija

hipsometrijska ljestvica boja

ljestvica sastavljena od više boja i njihovih nijansa kojima se prikazuju visinski odnosi zemljišnih oblika

geodezija

homogenizacija

prilagođivanje podataka kojim se dobiva homogen skup podataka

geodezija

horizont

prividna crta koja dijeli Zemlju od neba

geodezija