struna tražilica

image shadow

faksimil karte

kopija stare karte umnožene tako da bude što vjernija izvorniku

geodezija

film

proziran list plastične folije s fotoslojem

geodezija

format DLG

format vektorskih podataka izvedenih iz karata koje izdaje US Geological Survey i srodnih izvora

geodezija

format karte

veličina lista karte izražena s pomoću duljine i širine u centimetrima

geodezija

fotocrtalo

rastersko crtalo visoke točnosti s razlučivošću većom od 750 točaka po inču ili 30 linija po milimetru

geodezija

fotokarta

karta sastavljena od redresiranih okomitih aerosnimaka jedinstvenoga mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, opremljena imenima, kotama i podatcima izvan okvira, na kojoj je dio sadržaja dodatno istaknut kartografskim znakovima, a zemljišni oblici prikazani izohipsama

geodezija

fotomehanički postupak

umnožavanje koje se zasniva na sloju osjetljivome na svjetlo, osvjetljivanju toga sloja te kemijskim i fizikalnim procesima u njemu

geodezija

fotopapir

papir premazan slojem barita na koji je nanesen fotosloj

geodezija

fotoplan

list plana sastavljen od redresiranih okomitih aerosnimaka jedinstvenoga mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, opremljen imenima, kotama i izvanokvirnim podatcima

geodezija

fotosloj

emulzivni sloj želatine i halogenida srebra osjetljiv na svjetlo koji se primjenjuje za izradbu fotografija

geodezija