struna tražilica

image shadow

deformacija duljina

razlika između mjerila duljina i jedinice u točki zadanoga pravca

geodezija

deformacija filma

promjena dimenzija filma pod utjecajem promjene temperature, vlage i starenja

geodezija

deformacija kuta

razlika između kuta što ga zatvaraju dvije krivulje na plohi kojom se u kartografiji aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda i kuta između tih dviju krivulja u projekciji

geodezija

deformacija površina

razlika između broja jedan i mjerila površina

geodezija

deformacija projekcije

promjena duljine, površine, kuta ili oblika koja nastaje pri kartografskoj projekciji

geodezija

detaljna topografska karta

topografska karta u mjerilu 1 : 100 000 ili krupnijemu

geodezija

digitalizacija

stvaranje digitalnih slika od grafičkih izvornika

geodezija

digitalna karta

karta na nosaču pogodnome za računalnu obradbu sa svim podatcima i atributima potrebnim za njezin prikaz na zaslonu ili crtalu

geodezija

digitalna kartografija

dio kartografije u kojemu se radi s pomoću računala

geodezija

digitalna pomorska karta

karta svijeta izrađena u Nacionalnoj agenciji za snimke i kartografiju SAD-a

geodezija