struna tražilica

image shadow

cestovna karta

tematska karta na kojoj je prikazana cestovna mreža s tehničkim svojstvima i objektima važnim u prometu

geodezija

cilindrična projekcija

kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao međusobno paralelni pravci na razmaku proporcionalnom odgovarajućim razlikama geografskih dužina, a paralele kao pravci okomiti na meridijane, i to na udaljenostima koje ovise o uvjetima preslikavanja

geodezija

civilna karta

karta koja se može slobodno nabaviti i upotrebljavati

geodezija

crta sredine

crta na kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točaka polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnoga mora dviju susjednih država

geodezija

crta srednje niske vode

crta prosječne visine svih niskih voda određena devetnaestogodišnjim mjerenjima

geodezija

crta srednje visoke vode

crta prosječne visine svih visokih voda određena devetnaestogodišnjim mjerenjima

geodezija

crta srednjih viših visokih voda

crta prosječne visine viših visokih voda određena devetnaestogodišnjim mjerenjima

geodezija

crta visoke vode

crta koju ostavlja plima pri visokoj vodi

geodezija

crtanje

tehnika prikazivanja objekata, predmeta ili ideja

geodezija

crtež

rezultat crtanja koji se sastoji od točaka, crta i površina, a katkad i slova i brojaka za objašnjenja

geodezija