struna tražilica

image shadow

aditivno miješanje boja

miješanje boja pri kojemu se svjetloće pojedinih boja zbrajaju

geodezija

aerosnimka

snimka Zemljine površine načinjena iz zraka

geodezija

Aitovljeva projekcija

uvjetna projekcija nastala modifikacijom poprečne ekvidistantne azimutne projekcije tako da se obodna kružnica karte polusfere s geografskom dužinom λ = ±90° zamijeni elipsom unutar koje se preslikava cijela Zemljina sfera

geodezija

aklina

izoklina s magnetskom inklinacijom 0°

geodezija

aksonometrija

metoda usporednoga projiciranja

geodezija

almukantarat

zamišljena crta na Zemljinoj sferi uzduž koje su sve točke jednako udaljene od one točke koja se smatra polom koordinatnoga sustava

geodezija

anaglif

prikaz trodimenzijskoga objekta s pomoću dviju snimaka otisnutih u crvenoj i zelenoj boji koji promatran s pomoću posebnih naočala daje privid trodimenzionalnosti

geodezija

analitička karta

tematska karta na kojoj je prikazana samo jedna tema u raščlanjenome i po obilježjima izoliranome obliku

geodezija

analogna karta

karta na čvrstome nosaču

geodezija

animirana karta

karta na kojoj se dinamički procesi predočuju animacijom

geodezija