struna tražilica

image shadow

šrafe

crtice u smjeru najvećega pada kojima se prikazuju zemljišni oblici

geodezija

šrafiranje

kartografsko isticanje reljefa šrafama

geodezija