struna tražilica

image shadow

vlakno promjera 30 nm

struktura promjera 30 nm koja nastaje povezivanjem nukleosoma uz pomoć histona H1

biologija

vodeće mutacije

mutacije koje su uzroci tumorigeneze

biologija

vodeći lanac

lanac DNA koji nastaje kontinuiranim prepisivanjem tijekom replikacije

biologija

westernska metoda otiska

metoda za detekciju prisutnosti specifičnoga proteina u mješavini proteina

biologija

Z-DNA

ulijevo zavijena dvostruka uzvojnica DNA

biologija

zajednički epitop

epitop koji nastaje kada dva ili više alela imaju isti dio sekvencije koji kodira aminokiselinsku regiju s određenom funkcijom unutar molekule

biologija

zigota

diploidna stanica koja nastaje spajanjem jajne stanice i spermija

biologija

zigoten

drugi dio profaze I mejoze

biologija

zigotnost

stupanj sličnosti ili različitosti sekvencija dvaju alela pojedinoga gena koji kodira određeno svojstvo

biologija