struna tražilica

image shadow

vertikalna evolucija

fenomen nastanka nove vrste iz postojeće zbog akumulacije genskih mutacija i promjena u strukturi i broju kromosoma

biologija

vertikalni prijenos gena

prijenos genomskoga materijala s roditelja na potomke ili s majčinske stanice na stanice kćeri

biologija

vertikalno nasljeđivanje

nasljeđivanje s roditelja na potomstvo

biologija

vezikula

mala struktura unutar stanice koja se sastoji od tekućine obavijene lipidnim dvoslojem

biologija

vijabilnost

sposobnost preživljenja ili uspješnoga življenja stanica ili organizama

biologija

virion

infektivna čestica građena od nukleinske kiseline i proteina

biologija

virus

infektivni agens koji se širi stvaranjem viriona u domaćinskoj stanici

biologija

virusni genom

jednolančana ili dvolančana DNA ili RNA koja predstavlja nasljednu informaciju virusa

biologija

virusni omotač

omotač građen od lipida i proteina koji obavijaju kapsidu virusa

biologija

virusni reprodukcijski ciklus

niz faza koji obuhvaća ulazak virusa u stanicu domaćina te korištenje njezinih mehanizama za vlastitu replikaciju i stvaranje nove virusne čestice

biologija