struna tražilica

image shadow

unutarstanični prijenos signala

lanac reakcija koji prenosi kemijske signale s površine stanice do njihovih unutarstaničnih ciljeva

biologija

uracil

pirimidinska baza u molekulama RNA koja stvara vodikove veze s komplementarnom bazom adeninom

biologija

uređivanje RNA

proces kojim dolazi do promjene u sekvenciji RNA koja uključuje deleciju ili inserciju određenih baza ili konverziju jedne u drugu vrstu baza

biologija

usmjerena selekcija

oblik prirodne selekcije kod koje se favorizira ekstremni fenotip što često dovodi do fiksacije odgovornog alela u populaciji

biologija

utor vezanja antigena

dio molekula HLA-razreda I ili II na koji se vežu peptidi za prezentiranje T-staničnomu receptoru

biologija

uzastopno ponavljanje

kratka nukleotidna sekvencija ponovljena više puta u nizu

biologija

V-omča

dio strukture prijenosne ribonukleinske kiseline koji, ovisno o razredu molekule, sadrži različit broj nukleotida

biologija

valin

esencijalna, nepolarna i hidrofobna aminokiselina razgranatoga alifatskog bočnog lanca

biologija

varijante

jedinke iste vrste s različitim karakteristikama istoga svojstva

biologija

vektor

nosač kojim se u stanicu ubacuje strani genomski materijal da bi se u njoj replicirao i/ili eksprimirao

biologija