struna tražilica

image shadow

trisomik

aneuploidna stanica ili organizam s jednim kromosomom viška

biologija

tromi lanac

lanac DNA koji tijekom replikacije nastaje iz Okazakijevih fragmenata

biologija

trp-represor

protein koji se veže za operatorsku sekvenciju Trp-operona inhibirajući na taj način transkripciju strukturnih gena

biologija

tumor

nakupina stanica bez fiziološke funkcije

biologija

TΨC-krak

dio strukture tRNA koji je nazvan prema uvijek prisutnoj sekvenciji timidin-pseudouridin-citidin

biologija

učinak utemeljitelja

smanjena genetska raznolikost neke populacije nastala zbog stvaranja te populacije iz malog broja jedinki koje su je osnovale

biologija

umjereni fag

bakteriofag koji je najčešće u lizogenome ciklusu

biologija

umjetni kvaščev kromosom

vektor za kloniranje koji se umnožava u kvascu, a može sadržavati jako velike fragmente ubačene DNA

biologija

unipotentna stanica

matična stanica koja se može diferencirati u samo jednu vrstu stanica

biologija

unipotentnost

svojstvo stanice da iz nje može nastati samo jedna određena vrsta stanice

biologija