struna tražilica

image shadow

vršno opterećenje

najveća vrijednost snage predane potrošaču u određenome vremenu

elektrotehnika

zabrtviti

spriječiti prolaz tekućega ili plinovitoga sredstva na spoju dvaju mehaničkih dijelova

strojarstvo

zagrijač

izmjenjivač topline koji grije fluid

strojarstvo

zagrijač goriva za pogonski motor

zagrijač koji zagrijava gorivo prije ulaska u pogonski motor

strojarstvo

zagrijač sa spiralnim cijevima

zagrijač u tanku za grijanje sadržaja tanka

strojarstvo

zagrijač sa spiralnim cijevima oko usisa

zagrijač oko usisne cijevi za zagrijavanje oko usisa

strojarstvo

zagrijač slatke vode odjeljivača

zagrijač za zagrijavanje slatke vode u sustavu odjeljivanja goriva

strojarstvo

zagrijač vode

zagrijač za zagrijavanje napajne vode prije ulaska u kotao

strojarstvo

zagrijač zraka

zagrijač u kojemu se zagrijava zrak

strojarstvo

zagrijavanje

podizanje temperature čega

strojarstvo