struna tražilica

image shadow

zrakoplovna telekomunikacijska veza

telekomunikacijska veza uspostavljena radi potrebe u zrakoplovstvu

tehnologija prometa i transport

zrakoplovna turbulencija

nepravilno gibanje zrakoplova u letu zbog naglih promjena brzine vjetra

geofizika

zrakoplovna zemaljska radiopostaja

radiopostaja u sklopu mobilne zrakoplovne veze koja se nalazi na zemlji, brodskoj palubi ili morskoj platformi

tehnologija prometa i transport

zrakoplovne informacije

uređeni podatci u tiskanome ili elektroničkome obliku nužni za sigurnost, redovitost i učinkovitost zračne plovidbe

tehnologija prometa i transport

zrakoplovne telekomunikacije

odašiljanje, prijenos i primanje obavijesti u različitim oblicima za potrebe zračne plovidbe

tehnologija prometa i transport

zrakoplovne vještine

pilotske vještine koje obuhvaćaju pouzdanu i dobru procjenu situacije te odgovornu primjenu kvalitetno razvijenoga znanja, sposobnosti i stavova potrebnih za izvršenje zadataka u letu

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zrakoplovni časnik za vezu

osoba odgovarajućega vojnog čina pridružena određenoj postrojbi na zemlji kao savjetnik za taktiku i koordiniranje zrakoplovnoga djelovanja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zrakoplovni far

zrakoplovno svjetlo na tlu vidljivo iz svih smjerova koje svijetli neprekidno ili s prekidima te označuje određenu točku na Zemljinoj površini

tehnologija prometa i transport

zrakoplovni klipni motor

klipni motor koji pretvara toplinsku energiju dobivenu izgaranjem goriva u mehaničku energiju za okretanje propelera

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zrakoplovni spremnik

zatvoreni spremnik od aluminijskih stranica ili stranica od umjetnih vlakana na ojačanoj limenoj ploči namijenjen okrupnjivanju tereta u zračnome prometu

tehnologija prometa i transport