struna tražilica

image shadow

pozicija za čekanje

utvrđena točka u postupku odlaska s aerodroma na kojoj pilot obavješćuje nadležnu kontrolu zračnoga prometa o spremnosti zrakoplova za izlazak na stazu

tehnologija prometa i transport

pozicija zrakoplova

mjesto prelijetanja obvezatne točke javljanja ili neke druge točke na ruti koje označuje gdje se zrakoplov trenutačno nalazi

tehnologija prometa i transport

pozicioniranje člana posade

prijevoz člana zrakoplovne posade koji nije na operativnoj dužnosti iz mjesta u mjesto po nalogu zračnoga prijevoznika

tehnologija prometa i transport

poziv hitnosti

poziv iz zrakoplova čija poruka ima prednost pred svim ostalim vrstama poruka osim poziva u nevolji

tehnologija prometa i transport

poziv u nevolji

poziv iz zrakoplova čija poruka ima prednost pred svim ostalim porukama

tehnologija prometa i transport

pozivni znak

jedinstvena identifikacijska oznaka radiopostaje u zrakoplovu ili na zemlji

tehnologija prometa i transport

pozivni znak zemaljske postaje

identifikacijska oznaka koja u radiotelefonskoj komunikaciji označuje jedinicu kontrole zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

pozivni znak zrakoplovne radiopostaje

identifikacijska oznaka koja u radiotelefonskoj komunikaciji označuje radiopostaju određenoga zrakoplova

praćeni deportirani putnik

deportirani putnik koji putuje sa službenim pratiteljem

tehnologija prometa i transport

praćenje leta

zadaća održavanja kontakta sa zrakoplovom radi utvrđivanja njegova položaja na ruti ili radi završetka leta

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika