struna tražilica

image shadow

kut propinjanja

kut zakreta zrakoplova oko poprečne osi

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kut skretanja

kut zakreta zrakoplova oko normalne osi

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kut spuštanja

kut između putanje zrakoplova i horizontale pri spuštanju

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kut strijele

kut između osi okomite na ravninu simetrije zrakoplova i promatrane linije krila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kut valjanja

kut zakreta zrakoplova oko uzdužne osi

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kut zanošenja

kut između crte kursa i crte puta

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kvarenje popunjenosti

nepopunjenost zrakoplova prouzročena odbijanjem zahtjeva za nižom tarifom u očekivanju pojavljivanja zahtjeva za višom tarifom

tehnologija prometa i transport