struna tražilica

image shadow

trohej

stopa u kojoj iza jakoga sloga slijedi slabi slog

filologija

trojezičnost

značajka hrvatskoga srednjovjekovlja u kojemu se tekstovi pišu latinskim, crkvenoslavenskim jezikom hrvatske redakcije i hrvatskim jezikom

filologija

tronarječni hibrid

književni jezik ozaljskoga književno-jezičnog kruga oblikovan na osnovi elemenata čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga narječja

filologija

tropismenost

značajka hrvatskoga srednjovjekovlja u kojemu se tekstovi pišu latinicom, glagoljicom i ćirilicom

filologija

trotočka

pravopisni znak koji pokazuje da je tekst namjerno prekinut ili izostavljen

filologija

trovalentna imenica

imenica koja ima tri imeničke dopune

filologija

trovalentni glagol

glagol koji ima tri glagolske dopune

filologija

tuđica

riječ ili koja druga sastavnica stranoga podrijetla koja nije prilagođena jezičnomu sustavu jezika u koji je posuđena

filologija

tumač znakovnoga jezika

osoba koja nakon zadovoljenih uvjeta koje propisuje država za potrebe gluhih i nagluhih osoba znakovno prevodi s kojega jezika

filologija

turcizam

riječ ili koji drugi element turskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija