struna tražilica

image shadow

označivač pojavnica

dio programske podrške koji pridružuje identifikacijsku ili klasifikacijsku oznaku dijelovima teksta ili podatcima

filologija

označivanje pogrešaka

označivanje jezičnih pogrešaka u tekstu korpusa koje računalo može razumjeti

filologija

označivanje semantičkih uloga

proces u prirodnoj obradi jezika u kojemu se označuje semantička uloga riječi ili izraza u rečenici

filologija